Forlenget påmeldingsfrist

Vi forlenger påmeldingsfristen til torsdag 30. juni like gjerne først som sist.