Følgende priser og frister gjelder for Nordstrand Anton Sport cup 2024.

Påmeldingsavgift:
G/J 12-15 år: kr 1.800,-
G/J 16 år: kr 2.000,-
G/J Jr 17-20 år: kr 2.100,-

Påmeldingsfrist:
Fredag 4. juli

Vi gjør oppmerksomme på at påmeldingen først er gjeldene når påmeldingsavgiften er betalt. Påmeldingsavgiften refunderes ikke dersom laget trekker seg etter 19. juli. I tillegg ilegges laget et trekningsgebyr på kr. 1500,- ved trekking etter fristen.

Frist for å bestille lunsjpakke/middag:
Fredag 16. august 2024
Les mer HER

Frist for registrering av spillere på nett:
Torsdag 22. august