Refusjon av streaming i Oppsal Arena

Joymo refunderer innbetalt beløp til dere som har betalt for streaming dere dessverre ikke ha fått.